Våra fonder

I samarbete med våra samarbetspartners erbjuder vi ett stort antal fonder med olika risknivå och inriktning.

Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi ett urval av högprofilerade och intressanta fonder med olika placeringsinriktning. Här finner du en närmare presentation av våra fonder.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.

Fond Aktuell kurs Datum
Aktiv Portföljförvaltning Balansera 102.37 2022-08-08
Aktiv Portföljförvaltning Bygga 105.31 2022-08-08
Apikal Fastighetspartner II AB 86,25 2022-03-31
Catella Fastighetsfond Systematisk A 97.860 2022-08-08
Catella Fastighetsfond Systematisk C 78.456 2022-08-08
Catella Fastighetsfond Systematisk C 68.757 2022-07-14
Chelonia Market Neutral A 106.83 2022-05-31
Chelonia Market Neutral B 0.00 2022-05-31
Consensus Global Select A 122.65 2022-07-29
Consensus Global Select B 120.31 2022-07-29
Consensus Global Select C 112.55 2022-07-29
Consensus Global Select D 114.12 2022-07-29
Consensus Lighthouse Asset A 103,05 2022-04-25
Consensus Lighthouse Asset B 107,42 2022-04-25
Consensus Lighthouse Asset C 104,72 2022-02-14
Consensus Småbolag A 262.34 2022-08-08
Consensus Småbolag B 270.06 2022-08-08
Consensus Småbolag C 234.58 2022-08-08
Consensus Småbolag D 243.56 2022-08-08
Consensus Sverige Select A 185.75 2022-08-08
Consensus Sverige Select B 95.513 2022-08-08
Consensus Sverige Select C 170.46 2022-08-08
Consensus Sverige Select D 172.98 2022-08-08
Dynamisk Allokering Alternativa Investeringar 130.49 2022-08-08
Dynamisk Allokering Global 141.56 2022-08-08
Dynamisk Allokering Ränta 101.37 2022-08-08
Dynamisk Allokering Sverige 158.95 2022-08-08
FE Select A 141.43 2022-07-29
FE Småbolag Sverige A 119.30 2022-08-08
FE Småbolag Sverige B 120.33 2022-08-08
FondNavigator 0-100 Balanserad 162.97 2022-08-08
FondNavigator 0-100 Defensiv 98.528 2022-08-08
FondNavigator 0-100 Offensiv 97.427 2022-08-08
IA A 105.02 2022-06-23
IA B 94.811 2022-06-23
IA D 104.16 2022-06-23
Investtech Invest A 106.77 2022-08-08
Investtech Invest B 106.03 2022-08-08
Investtech Invest D 108.15 2022-08-08
Norquant ESG A 93.777 2022-08-08
Norquant ESG D 97.637 2022-08-08
Norquant ESG F 94.108 2022-08-08
Norquant Multi Asset A 120.47 2022-08-08
Norquant Multi Asset D 117.03 2022-08-08
OQAM – ia A 109,14 2022-07-05
OQAM – ia B 97,55 2022-07-05
OQAM – ia C 0,00 2022-01-31
OQAM – ia D 108,21 2022-07-05
Penser Dynamic Allocation 1240.4 2022-08-08
Penser Sustainable Impact A 179.52 2022-08-08
Penser Sustainable Impact B 114.58 2022-08-08
Penser Sustainable Impact C 115.31 2022-08-08
Penser Sustainable Impact D 116.43 2022-08-08
Penser Yield A 98,06 2022-04-25
Penser Yield B 87,56 2022-04-25
Pensum Global Opportunities A 96.543 2022-08-08
Pensum Global Opportunities C 84.584 2022-08-08
Placerum Balanserad A 170.47 2022-08-08
Placerum Balanserad B 160.73 2022-08-08
Placerum Dynamisk A 220.89 2022-08-08
Placerum Dynamisk B 207.76 2022-08-08
Placerum Optimera 114.81 2022-08-08
Placerum Polar A 99.07 2022-08-08
Placerum Polar B 98.78 2022-08-08
PLUS Allabolag Sverige Index 121.93 2022-08-08
PLUS Fastigheter Sverige Index 70.804 2022-08-08
PLUS Hälsovård Sverige Index 69.530 2022-08-08
PLUS Mikrobolag Sverige Index 191.54 2022-08-08
PLUS Småbolag Sverige Index 176.86 2022-08-08
PLUS Teknologi Sverige Index 80.101 2022-08-08
Uequity One AB 106,06 2022-03-31
ZenReEstI AB 127,30 2021-12-31
ZenVCI AB 96,50 2021-12-31

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Läs mer om cookies
Acceptera cookies
Inställningar

Cookie settings

Läs mer om cookies
Våra fonder Våra fonder

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Våra fonder Våra fonder

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Spara